Pojazdy i transport

POJAZDY I TRANSPORT

Ochrona pojazdu, kierowcy i pasażerów pojazdu. Ubezpieczenie dla firm transportowych i dla firm, które tranportują własny ładunek.

 

OC ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA 
Ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu miechanicznego
Jest to obowiązkowe ubezpieczenie OC. Pieniądze wypłacane są osobie poszkodowanej przez kierowcę ubezpieczonego pojazdu w wyniku wypadku lub kolizji.
 
AC AUTOCASCO
Pieniądze wypłacane są w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży Twojego pojazdu.
 
AUTO SZYBA
Autoszyba - Ubezpieczenie szyb pojazdu. Ubezpieczenie obejmuje pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyby w samochodzie, która uległa uszkodzeniu.  Ubezpieczenie gwarantuje profesjonalną obługę u sprawdzonych partnerów.
 
NNW
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące kierowcę i pasażerów
Pieniądze wypłacane są po wypadku kierowcy i pasażerom ubezpieczonego auta. Ubezpieczenie gwarantuje zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji a także wsparcie finansowe dla rodziny w razie śmierci ubezpieczonego.
 
OPIEKA MEDYCZNA PO WYPADKU DROGOWYM Asystent Zdrowotny
Ubezpieczenie gwarantuje zorganizowanie i pokrycie kosztów leczenia po wypadku drogowym w prywatnych placówkach medycznych
 
OC GRANICZNE
OC dla pojazdów zarejestrowanych poza UE np. na Ukrainie, w Rosji lub USA. Ubezpieczalnia wypłaci odszkodowanie osobie, której kierowca ubezpieczonego samochodu wyrządzi szkodę w wyniku wypadku lub kolizji na terenie Polski.
 
UBEZPIECZENIE ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE KRAJOWYM CARGO
Obejmuje uszkodzenia towarów przewożonych na terenie Polski. Ubezpieczenie indywidualnie dostosowane do potrzeb Twojej firmy.
 
UBEZPIECZENIE ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM
Obejmuje uszkodzenia towarów przewożonych za granicę oraz dotyczy transportu drogą lotniczą, morską, lądową i śródlądową.
 
OC PRZEWOŹNIKÓW W RUCHU KRAJOWYM
Obejmuje ładunek zniszczony, uszkodzony lub zagubiony w trakcie transportu w ruchu krajowym.
Szybka i solidna likwidacja szkód.
 
OC PRZEWOŹNIKÓW W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM
Obejmuje ładunek zniszczony, uszkodzony lub zagubiony w trakcie transportu międzynarodowego. Szybka i pewna likwidacja szkód.