LIBERTY

Liberty należy do amerykańskiej grupy ubezpieczeniowej Liberty Mutual Insurance założonej w 1912 r. Towarzystwo oferuje ubezpieczenia komunikacyjne ( OC, AC, NNW, Assistance) , ubezpieczenia domu i mieszkania, ubezpieczenia turystyczne oraz ubezpieczenia dla przedsiębiorstw.

Ubezpieczyciel Liberty Direct pojawił się na rynku polskim w roku 2007. Siedziba firmy znajduje się w Warszawie.

Liberty oferuje:

  • Ubezpieczenia mieszkaniowe: ubezpieczenie wyposażenia, ubezpieczenie murów, OC z tytułu posiadania bądź u użytkowania budynków mieszkalnych, ubezpieczenie assistance
  • Ubezpieczenia komunikacyjne: dobrowolne ubezpieczenie autocasco tzw. AC, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej tzw. OC, ubezpieczenie szyb samochodowych, ubezpieczenie dobrowolne assistance oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków tzw. NNW
  • Ubezpieczenia turystyczne
  • Ubezpieczenia małych i średnich przedsiębiorstw