Ubezpieczenia na życie

Co obejmuje ubezpieczenie na życie?

Polisa ubezpieczeniowa zapewnia ubezpieczonemu wsparcie finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie na życie to zabezpieczenie życia i zdrowia Twojego i Twoich Bliskich. W zależności od oferty różnych Towarzystw Ubezpieczeniowych oferowana jest zróżnicowana pomoc, w związku z tym wybór ubezpieczenia na życie nie należy do spraw prostych. Wybór ten jest o tyle istotny, że wpływa zarówno na wysokość składki, jak i na kwotę odszkodowania w przypadku zajścia wypadku. Zapraszamy do kontaktu. Pomożemy wybrać polisę, która spełni Twoje oczekiwania!

Oferujemy ubezpieczenie na życie w następujących Towarzystwach Ubezpieczeniowych:

- ubezpieczenia na życie PZU
- ubezpieczenia na życie PROAMA
- ubezpieczenia na życie Liberty Direct
- ubezpieczenia na życie Link4
- ubezpieczenia na życie Benefia
- ubezpieczenia na życie MTU