OC lekarzy

OC lekarzy to dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza.

Ubezpieczalnia wypłaca odszkodowanie osobie, której nieumyślnie wyrządzisz szkodę w nastepstwie wykonywania zawodu lekarza. Ubezpieczenie dopasowywane jest do Twoich potrzeb – wybierasz odpowiedni wariant i zakres ochrony ubezpieczenia. Polisa OC lekarza zapewni mniejsze ryzyko prowadzenia działalnoci zawodowej i większą wiarygodność w oczach pacjentów i partnerów biznesowych. Składka opłacana jest jednorazowo lub w ratach.

DLA KOGO?

Ubezpieczenie jest dla lekarzy prowadzących działalnośc leczniczą np w ramach praktyki lekarskiej lub nieprowadzących działalnoci leczniczej ( np. zawód lekarza wykonywany jest w oparciu o umowę o pracę)

Ubezpieczenie występuje w dwóch wariantach:

a) nie podlegasz obowiązkowemu OC podmiotów wykonujących działalność leczniczą

b) podlegasz obowiązkowemu OC podmiotów wykonujących działałność leczniczą

ROZSZERZENIE ZAKRESU UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie możesz także rozszerzyć o dodatkowe opcje. ( klauzule dodatkowe)

Klauzula dodatkowa obejmuje np.

– szkody jakie doznali twoi pracownicy  ( w przypadku zakresu rozszeronego w następstwie wypadku przy pracy)

– w następstwie wypadku przy pracy (tylko w przypadku zakresu rozszerzonego).

– wypadki poza Polską  – udzial w stażu, delegacji, konferencjach naukowych, w trakcie udzielania pierwszej pomocy medycznej

– szkody będące skutkiem zabiegów medycyny estetycznej czy chirurgii plastycznej  ( przeprowadzenie ich nie było skutkiem urazu, wady wrodzonej czy następstwem leczenia)

– jeśli przeprowadzenie ich nie było następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub skutkiem jej leczenia.

Zapraszamy do kontaktu – działamy na terenie całej Polski.