Kredyty w Poznaniu

Kredyty hipoteczne (mieszkaniowe) i gotówkowe

W naszej ofercie znajdziecie Państwo kredyty hipoteczne oraz gotówkowe. Proponujemy najkorzystniejsze na rynku warunki kredytów mieszkaniowych, konsolidacyjnych oraz pożyczek hipotecznych. Każda oferta jest przygotowywana indywidualnie odpowiadając na potrzeby konkretnego Klienta. Pomagamy we wszystkich formalnościach związanych z ubieganiem się o kredyt oraz weryfikujemy treść umowy zawieranej z bankiem. Dodatkowo indywidualnie negocjujemy z bankami warunki cenowe. Gwarantujemy kompleksową obsługę i pomoc na każdym etapie procesu kredytowego.

Rodzaje kredytów

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny– jest to długoterminowy kredyt bankowy. Zabezpieczeniem powyższego kredytu jest hipoteka, którą ustanawia bank kredytujący na prawie użytkowania wieczystego, bądź na prawie własności nieruchomości położonej w granicach państwa polskiego. Najczęściej banki kredytujące udzielają kredytu hipotetycznego na sfinansowanie zakupu nieruchomości lub inwestycji budowlanej, w takim wypadku kredyt hipoteczny nazywany jest kredytem budowlano-hipotecznym. Oprócz hipoteki, kredytobiorca aby móc uzyskać kredyt hipoteczny musi ręczyć swoim majątkiem obecnym i przyszłym oraz swoimi dochodami obecnymi i przyszłymi. Zwykle do czasu ustalenia hipoteki, tymczasowymi formami zabezpieczenia są: ubezpieczenie kredytu, poręczenie, weksel, blokada środków na rachunku w postaci lokat, a także poręczenie osoby trzeciej, posiadającej zdolność kredytową.
Koszty powiązane z kredytem hipotecznym to:

  • Prowizja bankowa,
  • Ustanowienie hipoteki,
  • Koszty notarialne,
  • Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości,
  • Ubezpieczenie od zdarzeń losowych z cesją praw z polisy na bank kredytujący,
  • Ubezpieczenie na życie z cesją na rzecz banku.

Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy inaczej nazywany pożyczką pieniężną- jest to kredyt przyznawany w gotówce na dowolny cel. Aby móc uzyskać kredyt gotówkowy trzeba posiadać zdolność kredytową obliczoną na podstawie zarobków, sytuacji rodzinnej oraz stałych zobowiązań. Kredyty gotówkowe należą do najdroższych produktów bankowych. Ich cechą charakterystyczną jest krótkoterminowość, w związku z tym są przyznawane na krótkie okresy, przeważnie na rok lub dwa z wysokim oprocentowaniem.

 

Kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny– jest to kredyt zwykle zaciągany w celu spłacenia kilku wcześniejszych zobowiązań, między innymi środki pozyskane z powyższego kredytu są przeznaczane na spłatę kredytu samochodowego, gotówkowego bądź zadłużenia na kartach kredytowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy znacznie pomniejszyć miesięczne obciążenia kredytowe. Banki kredytujące najczęściej przyznając kredyt konsolidacyjny zabezpieczają się hipoteką na nieruchomość, stąd można zauważyć niższe oprocentowanie w porównaniu do kredytu gotówkowego lub kredytu w karcie kredytowej. Wybierając kredyt konsolidacyjny warto porównać całkowity koszt kredytu, wartość wszystkich opłat, prowizji i odsetek w trakcie całego okresu spłaty kredytu do wysokości miesięcznych zobowiązań, gdyż może się okazać, iż niższe miesięczne zobowiązania wynikają z wydłużonego okresu kredytowania.

 

Nie zezwalamy na kopiowanie naszych treści