Leasing – elastyczne finansowanie pojazdu

Czym jest leasing?

Leasing jest jedną z powszechnych form finansowania pojazdu. Wyróżniamy dwa rodzaje leasingu skierowanego do podmiotów gospodarczych:

  • Leasing finansowy– forma finansowania przypominająca sprzedaż na raty. W tym przypadku prawo własności przechodzi na leasingobiorcę w dwóch możliwościach. Pierwsza to z chwilą zapłaty ostatniej raty, oznacza to tyle, że leasingobiorca spłaca całą kwotę, którą leasingodawca wydał na zakup auta, zaś druga możliwość to po zapłaceniu ostatniej raty leasingobiorca zobowiązany jest do zakupu auta za określoną w umowie kwotę. Innymi słowy po upływie okresu umowy leasingodawca sprzedaje auto leasingobiorcy.
  • Leasing operacyjny– działa na zasadach podobnych do najmu lub dzierżawy. Wobec powyższego, leasingobiorca posiada możliwość wykupu samochodu po upływie okresu umowy za określoną kwotą i może ale nie musi z niej skorzystać.

Istnieje również możliwość skorzystania z leasingu konsumenckiego i wówczas jest on dedykowany osobom prywatnym.

W praktyce, aby uzyskać auto w leasingu należy udać się do salonu samochodowego, wybrać interesujący model a następnie podpisać umowę leasingową, na mocy której leasingodawca nabywa wskazane auto i udostępnia go w zamian za określone opłaty czyli raty leasingowe. Przedmiotem umowy leasingowej może być także, samochód który jest już własnością firmy leasingowej czyli był już wcześniej leasingowany, a jego leasingobiorca nie zdecydował się na jego wykup.

Zalety leasingu

Ogromną zaletą leasingu są uproszczone formalności bowiem wszystkie działania powiązane z zawarciem umowy bierze na siebie firma leasingowa. W związku z tym, firma leasingowa odpowiedzialna jest za zakup wybranego auta, wykupienie ubezpieczenia a także zarejestrowanie go. Ponadto, na wypadek szkody komunikacyjnej firma leasingowa zobowiązuje się do wykonania wszystkich czynności pomocowych.

W przypadku umowy leasingowej nie trzeba mieć zdolności kredytowej. Zwykle wymagany jest dowód tożsamości i zaświadczenie o zatrudnieniu, w którym uwzględniona jest wysokość osiąganych dochodów, bądź wyciągi bankowe potwierdzające wpływ wynagrodzenia.

Przy zawieraniu umowy leasingowej, warto pamiętać, iż na ratę leasingową składają się:

  • Raty kapitałowe czyli spłata wartości początkowej auta,
  • Raty odsetkowe, z tytułu finansowania, w skład których wchodzą odsetki ustalone przez leasingobiorcę.
Nie zezwalamy na kopiowanie naszych treści