Ubezpieczenie piekarni lub cukierni

Ubezpieczenie piekarni lub cukierni

Prowadzisz firmę związaną z produkcją żywności- piekarnię lub cukiernię? Pamiętaj o ubezpieczeniu swojego biznesu. Nawet najbardziej prężny i odpowiedzialny zakład może nie być w stanie udźwignąć roszczeń klientów lub negatywnych skutków zdarzeń losowych, których często po prostu się nie spodziewamy. Prowadzenie piekarni wymaga od Ciebie odpowiedzialności i jest  to bardzo wymagający biznes. W obecnych czasach wykupienie polisy ubezpieczeniowej jest koniecznością. Ubezpieczenie piekarni zabezpieczy Cię przed negatywnymi skutkami i ryzykiem związanym z prowadzeniem tej działalności.
Co właściwie może zdarzyć właścicielowi piekarni lub cukierni? Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Główne ryzyka związane z powstaniem szkody w piekarni, od których chroni ubezpieczenie :

– niebezpieczeństwo związane z procesem technologicznym -np. wysoka temperatura towarzysząca na stanowisku pracy piekarza, wymóg przeprowadzania konserwacji linii technologicznych,  zagrożenie mikrobiologiczne, niewłaściwe zastosowanie się do reżimu sanitarnego w piekarni

– zdarzenie losowe takie jak zalanie, pożar, wiatr huraganowy, uderzenie pioruna, przepięcie itp.

– zepsucie półproduktów wynikłe z przerw w dostawie prądu lub awarii chłodziarki

– awaria linii technologicznej w skutek błędu w obsłudze, działania prądu lub niewłaściwego użytkowania

– uszkodzenia mienia podczas wyładunku i załadunku spowodowanych przez widłowe wózki

-nieprawidłowości przy wprowadzaniu produktów żywnościowych i związana z nimi odpowiedzialność: np. klient twojej piekarni wyłamie ząb w skutek kamienia, który znalazł się w drożdżówce lub zadławi się guzikiem, który przypadkowo znajdzie się w chlebie. Brzmi jak w złym śnie ale takie rzeczy niestety się zdarzają.

– ryzyko związane z dostarczaniem półproduktów – jeżeli dostarczony półprodukt będzie zawierał wadę i wystąpi konieczność pokrycia strat twój kontrahent wniesie wobec ciebie roszczenia

– wypływ substancji chłodzących z instalacji chłodniczej

– wypadek auta dostawczego – służbowego, które dostarcza produkt od producenta do odbiorcy – własnego punktu sprzedaży czy sklepu

– zbiorowe zatrucie pokarmowe związane z nieprawidłowego przechowywania surowców ( mąki, nabiału czy jajek)

Ubezpieczenie piekarni zapewnia pełną ochronę dla twojej firmy na wielu płaszczyznach np.:

– możesz liczyć na pomoc w pokryciu kosztów odkupienia lub odtworzenia twojego dobra, które zostało uszkodzone w skutek zdarzeń losowych ( np. surowce, które przechowujesz w chłodziarkach będą niezdatne do użycia w skutek przerwy w dostawie prądu)

– możesz liczyć na pomoc związana z pokryciem kosztów mienia, które ulegnie degradacji w trakcie prac wyładunkowych i załadunkowych przez widłowe wózki

– ubezpieczenie piekarni pomoże ci pokryć koszty powstałe w przypadku roszczeń klientów, którzy udowodnią uszczerbek na zdrowiu i doznanie strat w związku z wprowadzeniem twojego produktu do obrotu np. zakażenie bakteryjne, których źródło stwierdzi się w Twojej piekarni czy zatrucie pokarmowe,

– twoi kontrahenci wniosą roszczenia, że sprzedałeś im towar z wadą, który w trakcie produkcji został nieświadomie połączony z ich produktem w wyniku czego ponieśli duże straty finansowe – towar finalny nie nadaje się już do sprzedaży  – ubezpieczalnia pomoże ci pokryć te straty

– pracownicy piekarni doznali uszczerbku na zdrowiu lub strat przy wypadku przy pracy z twojej winy np. zatrucie przy wycieku amoniaku i wniosą roszczenia wobec ciebie

– twoja piekarnia naraziła innych na emisję substancji trujących i inne podmioty wniosły roszczenia względem ciebie

– otrzymasz pomoc w trakcie kryzysu w firmie związanym z zerwaniem dachu lun pożaru i konieczną przerwą w prowadzeniu piekarni

– pokrycie strat na ponowne wyprodukowanie produktów, które zostałyby zniszczone w wypadku dostawczego auta

Nasza Multiagencja znajduje się na terenie Poznania. Ubezpieczamy piekarnie i cukiernie na terenie całej Polski. Skontatuj się z nami mailowo lub telefonicznie i zapytaj o ofertę spersonalizowaną idealnie do Twoich potrzeb. Zapraszamy do kontaktu