Ubezpieczenia Transportowe

Ubezpieczenia dla transportu i logistyki

Ubezpieczenia transportu dla wielu firm stanowi nieodzowny element prowadzenia biznesu. W dzisiejszych czasach nie wyobrażamy sobie usług logistycznych, które nie korzystają z ubezpieczeń ładunków. Ubezpieczenia transportowe zapewniają nie tylko większe bezpieczeństwo ładunków dla firm spedycyjnych i transportowych, ale także dla Klientów korzystających z ich usług. Mamy wieloletnie doświadczenie na rynku ubezpieczeń i specjalizujemy się głównie w ubezpieczeniach dla transportu, logistyki i spedycji – skontaktuj się z nami i otrzymaj niezobowiązująca ofertę.  Przygotowanie oferty na ubezpieczenie floty samochodowej czy mienia nie zajmuje dużo czasu. 

Zachęcamy do kontaktu:  795 700 474 lub e-mail biuro@ubezpieczenia-complex.pl 

Obsługujemy firmy transportowe na terenie całego kraju. 

Do przygotowania kalkulacji potrzebne będą informacje dotyczące kierunków przewozu oraz rodzaju i ilości pojazdów, które wykorzystywane są do przewozu. Dodatkowo poprosimy o informacje dotyczącą wartości przychodów firmy w poprzednim roku obrotowym oraz informacje dotyczące dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia towaru w transporcie. Zapytamy również jakiego rodzaju ładunek będzie przewożony a także jaka będzie prognozowana maksymalna wartość tego ładunku.  Aby podpisać polisę OC przewoźnika potrzebna jest licencja ( zezwolenie), która uprawnia Ciebie jako przewoźnika do wykonania przewozów.

 

 

JAKIE RODZAJE UBEZPIECZEŃ MOGĘ OTRZYMAĆ Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA DLA TRANSPORTU?

 

  • ubezpieczenie mienia w transporcie
  • OC przewoźnika drogowego
  • OC spedytora
  • ubezpieczenie CARGO (ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym)
  • ubezpieczenie CARGO ICC (ubezpieczenie mienia transporcie międzynarodowym)

 

Firmy zajmujące się transportem drogowym, tak jak inni posiadacze pojazdów, zobowiązane są do zawarcia umowy OC obowiązkowego ubezpieczenia. Branża transportowa może również zdecydować się na zawarcie ubezpieczenia OC przewoźnika.  Ubezpieczenie to jest dobrowolne jednak przez wzgląd na to jaka odpowiedzialność za ładunek spoczywa na przewoźniku, ochrona ubezpieczeniowa OC przewoźnika wydaje się być wariantem niezbędnym. 

 

UBEZPIECZENIE PRZEWOŹNIKA W RUCHU KRAJOWYM ( OC PRZEWOŹNIKA )

 KIM JEST PRZEWOŹNIK  I CZYM JEST OCP ?

Wg definicji to podmiot, który prowadzi przedsiębiorstwo i w ramach swoich usług zobowiązuje się do przewożenia osób i rzeczy za wynagrodzeniem. Przewoźnik zatem reprezentuje rynek podaży na usługi transportowe – oferuje usługi przewozowe.  OCP czyli ubezpieczenie OC przewoźnika to rodzaj polisy dedykowany dla przedsiębiorców specjalizujących się przewozem w transporcie drogowym. Przewóz może dotyczyć osób jak i produktów co reguluje ustawa o prawie przewozowym i Konwencja dot. umowy międzynarodowego przewozu drogowego towarów. 

 

CO UBEZPIECZAMY W OC PRZEWOŹNIK?

 OC przewoźnika jest ochroną przed finansowymi konsekwencjami szkód jakie powstałe w skutek nie wykonywania bądź nienależytego wykonania umowy przewozu ładunku w krajowym transporcie drogowym. Firma   – przewoźnik, która oferuje usługę przewozową jest ważnym elementem w całym łańcuchu dostaw. Przewoźnik staje się odpowiedzialny za przejęty ładunek od chwili jego przyjęcia do momentu, aż zostanie on przekazany do finalnego odbiorcy.  W tym czasie ładunek może zostać utracony, uszkodzony, zmianie mogą ulec również warunki atmosferyczne podczas transportu ładunku.  Ochrona ubezpieczeniowa OC przewoźnika w transporcie drogowym to zabezpieczenie biznesu i kieszeni przedsiębiorcy. 

 

Ubezpieczenie OC przewoźnika mogą zawrzeć osoby, które przewożą ładunki w Polsce i są osobami prawnymi, osobami fizycznymi prowadzącymi działałność gospodarczą lub jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi, prowadzącymi działalność gospodarczą.

 

Ubezpieczyciel może wypłacić odszkodowanie za zniszczony, uszkodzony lub zaginiony towar, który przewozisz – od początku przyjęcia do wydania ładunku do odbiorcy.

 

KIEDY DZIAŁA UBEZPIECZENIE OC PRZEWOŹNIKA?

 

Możliwe sytuacje, w których otrzymasz odszkodowanie od ubezpieczalni:

 

– Opóźnienie: Ochrona obejmuje np. opóźnienie w skutek złych warunków na drodze czy wypadku. Polisa ubezpieczenie transportowe OC przewoźnika wypłaci wówczas właścicielowi towaru odszkodowanie gdy nie dostarczy towaru na czas.

 

– Koszty pracy ekspertów: Polisa pokryje koszty pracy ekspertów ustalających przyczyny, rozmiar i okoliczności powstałej szkody.

 

– Zapobieganie szkodom: Aby zapobiec szkodzie lub zmniejszyć jej zakres ubezpieczalnia zwraca niezbędne koszty, które ponosi Twoja firma np. podcza przeładunku lub podstawienia innego pojazdu do dalszego tranportu.

 

– Refundacja kosztów sądowych: Ubezpieczenie transportowe może zrefundować koszty sądowych postępowań i sądowej obrony.

 

– Przechowywanie ładunku: Polisa zabezpiecza ubezpieczającego np. w trakcie naprawy uszkodzonych pojazdów, które przewoziły ładunek. Pokrywa koszty przechowywania towaru .

 

Możesz rozszerzyć polisę o dodatkową ochronę. Klauzule dodatkowe obejmują m.in przewóz leków, przewóz żywych zwięrząt, przewóz niebezpiecznych towarów (ADR), skutki rozboju, szkody wynikłe z czasu postoju poza strzeżonym parkingiem, uszkodzenie kontenerów i palet które służą za zabezpieczenie towaru lub opakowanie, podniesienie czy wyciągnięcie pojazdu niezdolnego do jazdy w wyniku wypadku oraz usunięcie pozostałości po powstałej zkodzi w tym np utylizacja uszkodzonego ładunku.

 

Ubezpieczenie OC przewoźnika jet elastyczne i dzięki dodatkowym klauzulom możesz dopasować je do potrzeb firmy. Ubezpieczenie opiera się na rozporządzeniach ustawy Prawo przewozowe i potwierdza wiarygodność Twojej Firmy jako rzetelnego partnera w interesach. Ubezpieczenie transportowe przewoźnika OC zagwarantuje Ci profesjonalną i błyskawiczną likwidację szkód.

 

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY ZAWIERANIU UBEZPIECZENIA OC PRZEWOŹNIKA?

 

Zapoznaj się z ogólnymi warunkami twojego ubezpieczenia. Warto zwrócić uwagę na sumę gwarancyjną, zasady parkowania, zasięg terytorialny i wyłączenia odpowiedzialności. 

Suma gwarancyjna to górna granica odpowiedzialności ubezpieczalni.  Warto zwrócić uwagę czy obowiązuje dla pojedynczego zdarzenia, czy obejmie wartość ładunków, które przewozisz.  W przypadku zasad parkowania warto zwrócić uwagę na to czy kierowca będzie zobowiązany parkować tylko i wyłącznie w miejscach strzeżonych.  W przypadku zasięgu terytorialnego obowiązywania ubezpieczenie OC przewoźnika należy zwrócić uwagę czy obejmuje ruch krajowy czy również międzynarodowy.  Jeżeli przewoźnik działa zarówno na terenie kraju jak i w Europie wymogiem jest wykupienie obu ubezpieczeń – na transport krajowy jak i na transport międzynarodowy. Jeżeli przedsiębiorstwo świadczy przewozy międzynarodowe ( list przewozowy z Polski do Czech) to niezależnie od tego, że część drogi przebiegi w Polsce nie ma konieczności wykupywania ochrony ubezpieczenia na mienie w transporcie krajowym.  Wystarczy kierować się informacjami znajdującymi się na liście przewozowym aby dowiedzieć się jaka polisa ubezpieczeniowa jest Ci potrzebna. W przypadku gdy załadunek i rozładunek odbywa się w Polsce powinieneś wykupić ubezpieczenie OC przewoźnika w transporcie krajowym. W przypadku gdy list przewozowy nadany jest z Polski do innego kraju lub na odwrót potrzebna będzie polisa OC przewoźnika w transporcie międzynarodowym.  Gdy firma przewozi ładunek z Poznania do Szczecina, trasą prowadzącą przez Niemcy – odpowiedzialność OC w transporcie krajowym obejmuje całą trasę, mimo, że przekraczamy granicę. 

ILE KOSZTUJE UBEZPIECZENIE OC PRZEWOŹNIKA ?

Co wpływa na cenę ubezpieczenia OC przewoźnika? Czy ubezpieczenie OCP przewoźnika może być tanie ?

Koszt ubezpieczenia OCP uzależniony jest od kilku elementów w tym: od sumy ubezpieczenia, twojej historii przebiegu ubezpieczenia zależnej od liczby zgłoszonych wcześniej szkód w ramach ubezpieczenia OCP oraz od nadprogramowych klauzul w obszarze ochrony ubezpieczeniowej. 

Skontaktuj się z nami i zapytaj o wycenę.  OCP może wynieść od kilkuset zł rocznie ale im wyższa suma gwarancyjna tym składka ubezpieczeniowa wzrasta i może osiągnąć kwotę kilku tysięcy zł – każdy przypadek wyceniany jest indywidualnie dla konkretnego przewoźnika.

 

 

UBEZPIECZENIE ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE KRAJOWYM ( CARGO)

 

CO UBEZPIECZAMY?

 

Zakres ubezpieczenia transportowego obejmuje np.: surowce, towary, półprodukty i produkty

 

CO ZYSKUJESZ?

 

Nasze ubezpieczenie ochroni Twoją firmę przed finansowymi konsekwencjami: zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia  ładunku

 

Jest wiele dodatkowych opcji ubezpieczenia. Masz np. możliwość rozszerzenia ubezpieczenia transportowego o dodatkową opcję, dzięki której ubezpieczalnia wypłaci odszkodowanie jeśli z powodu nieodpowiedniej temperatury twój ładunek rozmrozi się podczas przewozu. Polisa zawierana jest na czas jednego lub wielu transportów, które będą odbywały się w trakcie jej obowiązywania.  Takie ubezpieczenie chroni transport towarów na terenie Polski i zastrzega tymczasowe magazynowanie podczas przewozu – max 14 dni.

 

Nasza multiagencja ma ogromne doświadczenie w ubezpieczeniach transportowych. Doradzimy Tobie najlepszą opcję ubezpieczenia transportowego, wybierzemy najoptymalniejszy wariant ubezpieczenia spośród grupy wszystkich ubezpieczalni. Zapraszamy do kontaktu.

 

Ochrona pojazdu, kierowcy i pasażerów pojazdu. Ubezpieczenie dla firm transportowych i dla firm, które transportują własny ładunek.

OC ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

Ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego. Jest to obowiązkowe ubezpieczenie OC. Pieniądze wypłacane są osobie poszkodowanej przez kierowcę ubezpieczonego pojazdu w wyniku wypadku lub kolizji.

AC AUTOCASCO

Pieniądze wypłacane są w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży Twojego pojazdu.

AUTO SZYBA

Autoszyba – Ubezpieczenie szyb pojazdu. Ubezpieczenie obejmuje pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyby w samochodzie, która uległa uszkodzeniu.  Ubezpieczenie gwarantuje profesjonalną obsługę u sprawdzonych partnerów.

NNW

ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące kierowcę i pasażerów. Pieniądze wypłacane są po wypadku kierowcy i pasażerom ubezpieczonego auta. Ubezpieczenie gwarantuje zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji a także wsparcie finansowe dla rodziny w razie śmierci ubezpieczonego.

OPIEKA MEDYCZNA PO WYPADKU DROGOWYM Asystent Zdrowotny

Ubezpieczenie gwarantuje zorganizowanie i pokrycie kosztów leczenia po wypadku drogowym w prywatnych placówkach medycznych

OC GRANICZNE

OC dla pojazdów zarejestrowanych poza UE np. na Ukrainie, w Rosji lub USA. Ubezpieczalnia wypłaci odszkodowanie osobie, której kierowca ubezpieczonego samochodu wyrządzi szkodę w wyniku wypadku lub kolizji na terenie Polski.

UBEZPIECZENIE ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE KRAJOWYM CARGO

Obejmuje uszkodzenia towarów przewożonych na terenie Polski. Ubezpieczenie indywidualnie dostosowane do potrzeb Twojej firmy.

UBEZPIECZENIE ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM

Obejmuje uszkodzenia towarów przewożonych za granicę oraz dotyczy transportu drogą lotniczą, morską, lądową i śródlądową.

OC PRZEWOŹNIKÓW W RUCHU KRAJOWYM

Obejmuje ładunek zniszczony, uszkodzony lub zagubiony w trakcie transportu w ruchu krajowym.
Szybka i solidna likwidacja szkód.

OC PRZEWOŹNIKÓW W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM

Obejmuje ładunek zniszczony, uszkodzony lub zagubiony w trakcie transportu międzynarodowego. Szybka i pewna likwidacja szkód.

 

Spedycja, OC spedytora

Spedytorzy prowadzący działalność gospodarczą wspomagająca transport pod PKD 52.2 mogą wykupić OC spedytora, które zapewni ochronę za szkody wynikłe z nienależytego wykonania a także niewykonania umowy spedycji.  Oferta skierowana jest dla przedsiębiorców, którzy posiadają licencję i wykonują zawodowo usługi spedycyjne.  W skład obowiązków spedytora wchodzi organizacja transportu, pakowanie przesyłek, znakowanie, rozładunek i załadunek produktów, składowanie ich w trakcie przewozu. Polisa OC spedytora zapewni pokrycie roszczeń w przypadku nienależytego wywiązania się z umowy.  Polisa ubezpieczeniowa, na wniosek spedytora, może zostać rozszerzona o kolejne dodatkowe warianty jak ubezpieczenie umownej odpowiedzialności cywilnej dla przewoźnika drogowego w krajowym i międzynarodowym transporcie, odpowiedzialność cywilna za szkody dotyczące zlecenia na przewóz, przekazanego każdorazowo podwykonawcy.  

Polisę OC spedytora można rozszerzyć o dodatkowe klauzule odpowiedzialności cywilnej za spedycję niebezpiecznych materiałów, wartościowych dokumentów, dzieł sztuki, wartościowych zbiorów numizmatycznych i filatelistycznych a także o żywe zwierzęta.