Ubezpieczenia Transportowe

Ubezpieczenia dla transportu i logistyki

Ubezpieczenia transportu dla wielu firm stanowi nieodzowny element prowadzenia biznesu. W dzisiejszych czasach nie wyobrażamy sobie usług logistycznych, które nie korzystają z ubezpieczeń ładunków. Ubezpieczenia transportowe zapewniają nie tylko większe bezpieczeństwo ładunków dla firm spedycyjnych i transportowych, ale także dla Klientów korzystających z ich usług.

JAKIE RODZAJE UBEZPIECZEŃ MOGĘ OTRZYMAĆ Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA DLA TRANSPORTU?

  • ubezpieczenie mienia w transporcie
  • OC przewoźnika drogowego
  • OC spedytora
  • ubezpieczenie CARGO (ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym)
  • ubezpieczenie CARGO ICC (ubezpieczenie mienia transporcie międzynarodowym)

UBEZPIECZENIE PRZEWOŹNIKA W RUCHU KRAJOWYM ( OC PRZEWOŹNIKA )

CO UBEZPIECZAMY?

OC przewoźnika jest ochroną przed finansowymi konsekwencjami szkód jakie powstałe w skutek nie wykonywania bądź nienależytego wykonania umowy przewozu ładunku w krajowym transporcie drogowym.

Ubezpieczenie OC przewoźnika mogą zawrzeć osoby, które przewożą ładunki w Polsce i są osobami prawnymi, osobami fizycznymi prowadzącymi działałność gospodarczą lub jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi, prowadzącymi działalność gospodarczą.

Ubezpieczyciel może wypłacić odszkodowanie za zniszczony, uszkodzony lub zaginiony towar, który przewozisz – od początku przyjęcia do wydania ładunku do odbiorcy.

KIEDY DZIAŁA UBEZPIECZENIE OC PRZEWOŹNIKA?

Możliwe sytuacje, w których otrzymasz odszkodowanie od ubezpieczalni:

– Opóźnienie: Ochrona obejmuje np. opóźnienie w skutek złych warunków na drodze czy wypadku. Polisa ubezpieczenie transportowe OC przewoźnika wypłaci wówczas właścicielowi towaru odszkodowanie gdy nie dostarczy towaru na czas.

– Koszty pracy ekspertów: Polisa pokryje koszty pracy ekspertów ustalających przyczyny, rozmiar i okoliczności powstałej szkody.

– Zapobieganie szkodom: Aby zapobiec szkodzie lub zmniejszyć jej zakres ubezpieczalnia zwraca niezbędne koszty, które ponosi Twoja firma np. podcza przeładunku lub podstawienia innego pojazdu do dalszego tranportu.

– Refundacja kosztów sądowych: Ubezpieczenie transportowe może zrefundować koszty sądowych postępowań i sądowej obrony.

– Przechowywanie ładunku: Polisa zabezpiecza ubezpieczającego np. w trakcie naprawy uszkodzonych pojazdów, które przewoziły ładunek. Pokrywa koszty przechowywania towaru .

Możesz rozszeryć polisę o dodatkową ochronę. Klauzule dodatkowe obejmują m.in przewóz leków, przewóz żywych zwięrząt, przewóz niebezpiecznych towarów (ADR), skutki rozboju, szkody wynikłe z czasu postoju poza strzeżonym parkingiem, uszkodzenie kontenerów i palet które służą za zabezpieczenie towaru lub opakowanie, podniesienie czy wyciągnięcie pojazdu niezdolnego do jazdy w wyniku wypadku oraz usunięcie pozostałości po powstałej zkodzi w tym np utylizacja uszkodzonego ładunku.

Ubezpieczenie OC przewoźnika jet elastyczne i dzięki dodatkowym klauzolom możesz dopasować je do potrzeb firmy. Ubezpieczenie opiera się na rozporządzeniach ustawy Prawo przewozowe i potwierdza wiarygodność Twojej Firmy jako rzetelnego partnera w interesach. Ubezpieczenie transportowe przewoźnika OC zagwarantuje Ci profesjonalną i błyskawiczną likwidację szkód.

UBEZPIECZENIE ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE KRAJOWYM ( CARGO)

CO UBEZPIECZAMY?

Zakres ubezpieczenia transportowego obejmuje np.: surowce, towary, półprodukty i produkty

CO ZYSKUJESZ?

Nasze ubezpieczenie ochroni Twoją firmę przed finansowymi konsekwencjami: zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia  ładunku

Jest wiele dodatkowych opcji ubezpieczenia. Masz np. możliwość rozszerzenia ubezpieczenia transportowego o dodatkową opcję, dzięki której ubezpieczalnia wypłaci odszkodowanie jeśli z powodu nieodpowiedniej temperatury twój ładunek rozmrozi się podczas przewozu. Polisa zawierana jest na czas jednego lub wielu transportów, które będą odbywały się w trakcie jej obowiązywania.  Takie ubezpieczenie chroni transport towarów na terenie Polski i zastrzega tymczasowe magazynowanie podczas przewozu – max 14 dni.

Nasza multiagencja ma ogromne doświadczenie w ubezpieczeniach transportowych. Doradzimy Tobie najlepszą opcję ubezpieczenia transportowego, wybierzemy najoptymalniejszy wariant ubezpieczenia spośród grupy wszystkich ubezpieczalni. Zapraszamy do kontaktu.

Ochrona pojazdu, kierowcy i pasażerów pojazdu. Ubezpieczenie dla firm transportowych i dla firm, które transportują własny ładunek.

OC ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

Ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego. Jest to obowiązkowe ubezpieczenie OC. Pieniądze wypłacane są osobie poszkodowanej przez kierowcę ubezpieczonego pojazdu w wyniku wypadku lub kolizji.

AC AUTOCASCO

Pieniądze wypłacane są w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży Twojego pojazdu.

AUTO SZYBA

Autoszyba – Ubezpieczenie szyb pojazdu. Ubezpieczenie obejmuje pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyby w samochodzie, która uległa uszkodzeniu.  Ubezpieczenie gwarantuje profesjonalną obsługę u sprawdzonych partnerów.

NNW

ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące kierowcę i pasażerów. Pieniądze wypłacane są po wypadku kierowcy i pasażerom ubezpieczonego auta. Ubezpieczenie gwarantuje zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji a także wsparcie finansowe dla rodziny w razie śmierci ubezpieczonego.

OPIEKA MEDYCZNA PO WYPADKU DROGOWYM Asystent Zdrowotny

Ubezpieczenie gwarantuje zorganizowanie i pokrycie kosztów leczenia po wypadku drogowym w prywatnych placówkach medycznych

OC GRANICZNE

OC dla pojazdów zarejestrowanych poza UE np. na Ukrainie, w Rosji lub USA. Ubezpieczalnia wypłaci odszkodowanie osobie, której kierowca ubezpieczonego samochodu wyrządzi szkodę w wyniku wypadku lub kolizji na terenie Polski.

UBEZPIECZENIE ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE KRAJOWYM CARGO

Obejmuje uszkodzenia towarów przewożonych na terenie Polski. Ubezpieczenie indywidualnie dostosowane do potrzeb Twojej firmy.

UBEZPIECZENIE ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM

Obejmuje uszkodzenia towarów przewożonych za granicę oraz dotyczy transportu drogą lotniczą, morską, lądową i śródlądową.

OC PRZEWOŹNIKÓW W RUCHU KRAJOWYM

Obejmuje ładunek zniszczony, uszkodzony lub zagubiony w trakcie transportu w ruchu krajowym.
Szybka i solidna likwidacja szkód.

OC PRZEWOŹNIKÓW W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM

Obejmuje ładunek zniszczony, uszkodzony lub zagubiony w trakcie transportu międzynarodowego. Szybka i pewna likwidacja szkód.

Nie zezwalamy na kopiowanie naszych treści