Compensa

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeniowe

COMPENSA czyli Compensa TU oraz Compensa TU na Życie to spółki, które wchodzą w skład międzynarodowego wiodącego ubezpieczyciela w Europie Środkowo- Wschodniej Vienna Insurance Group i oferują szeroki zakres ubezpieczeń m.in. ubezpieczenia: komunikacyjne, zdrowotne, mieszkań, mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group oraz Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group to firmy oferujące szeroki wachlarz ubezpieczeń.
Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group pojawiła się w 1990 roku w Polsce.

Z kolei Compensa TU na Życie pojawiła się w Polsce w roku 1997. Ubezpieczyciel oferuje duży wybór ubezpieczeń na życie dla Klientów indywidualnych oraz dla Klientów biznesowych, w tym m.in. produkty inwestycyjne, grupowe, ochronne i posagowe. W ofercie firmy są produkty ze składką jednorazową jak i regularną.

Oferta ubezpieczeń w Compensa

  • Ubezpieczenia komunikacyjne:
    AC czyli dobrowolne ubezpieczenie autocasco, OC czyli obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie szyb samochodowych, ubezpieczenie dobrowolne assistance ( propozycja dla osób, które wykupiły w Compensie ubezpieczenia komunikacyjne AC lub OC. Pozwala uzyskać szybką i profesjonalną pomoc w awaryjnych sytuacjach na drodze) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków tzw. NNW, Compensa moto DNA kod czyli unikalny pakiet ubezpieczeń OC i AC, łączący w sobie bardzo atrakcyjny zakres ochrony ubezpieczeniowej pojazdu, wraz z jego zabezpieczeniem na wypadek kradzieży, Compensa Opony (pomoc w przypadku uszkodzenia lub przebicia ogumienia ) Zieloną Kartę (ochrona ubezpieczeniowa, która obejmuje odpowiedzialność cywilną posiadacza lub kierowcy pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone osobom trzecim w ruchu zagranicznym, oraz AC MINI stworzone dla Klientów, którzy posiadają samochody starsze niż 10 lat, w wieku powyżej 28 lat, posiadającym 60% zniżki w OC. AC MINI to ochrona w bardzo atrakcyjnej cenie.
  • Ubezpieczenia mieszkaniowe:
    ubezpieczenie wyposażenia, ubezpieczenie murów, OC z tytułu posiadania bądź u użytkowania budynków mieszkalnych, ubezpieczenie assistance
    -Ubezpieczenia komunikacyjne: dobrowolne ubezpieczenie autocasco tzw. AC, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej tzw. OC, ubezpieczenie szyb samochodowych, ubezpieczenie dobrowolne assistance oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków tzw. NNW
  • Ubezpieczenia turystyczne
  • Ubezpieczenia małych i średnich przedsiębiorstw