Warta

Co ubezpieczymy w TU Warta?

Warta czyli Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji działa na rynku polskim od 1920 r. Towarzystwo zostało założone przez Krajowe Ubezpieczenie Ogniowe, Krajowe Ubezpieczenie na Życie, Poznański Bank Ziemian oraz Związek Producentów Rolnych.

W 1931 r. przeniesiono centralę Warty z Poznania do Warszawy.

Po 1970 WARTA dysponowała siecią zagranicznych agentów, przedstawicieli i komisarzy awaryjnych w ponad 17 krajach oraz rozbudowała sieci zagranicznych placówek w Londynie i Nowym Jorku.

W skład TuiR „Warta” wchodzi Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie TUnŻ „ Warta”

W roku 2012 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta połączyła się z HDI Asekuracja TU SA tworząc drugie pod względem wielkości towarzystwo ubezpieczeń majątkowym na naszym rynku.